DET NYE INDUSTRIELLE POTENTIALE

Vi integrerer alt det digitale og højteknologien med praktik, proces, produktion og logistik – fra idé til turnkey.

Robotter er hurtigt blevet en integreret og nødvendig del af den industrielle hverdags processer i kampen om at kunne producere billigere, bedre, hurtigere. Men med forbrugere, der vender mainstream og masseproduktion ryggen og stiller stadig stigende krav til individualisering og leveringshastighed, står vi allerede i en ny virkelighed.

Integrering af internet og sensorer i produkter og objekter, big data, cloudbaseret vidensdeling, intelligente, kollaborative robotter og 3D teknologi giver dine kunder uanede muligheder for at sammensætte og customize sine egne produkter – og vel at mærke også coproducere dem. Et faktum, der hastigst og radikalt er ved at revolutionere traditionel produktion og distribuering men samtidig også åbner op for et industrielt potentiale med nye arbejdspladser, andre forretningsmodeller, omstillingsmuligheder, geografisk uafhængighed, produktudvikling og afsætning. I det perspektiv arbejder vi hos Technicon hele tiden på at nytænke fleksibel og intelligent industri automation, der integrerer alt det digitale og højteknologien med praktik, proces, produktion og logistik – fra idé til turnkey. Og dét gør vi gerne i samarbejde med forsknings-, innovations- og uddannelsesmiljøer – og ikke mindst vore kunder for at sikre deres mest optimale angreb på fremtidens udfordringer og muligheder.

Vi har en række samarbejdspartnere gennem