Project Description

Martin By Harman

Fuldautomatisk specialmaskine til sealing af lysdiodeprofiler

Under udviklingen af et nyt produkt ønskede Martin By Harman at automatisere det kommende produktionsflow i forbindelse med sealing af lysdiodeprofiler.

Technicon konstruerede og fremstillede en specialmaskine, der kunne honorere de stillede krav – sideløbende med at produktet overgik til produktion. Dispenseringsprocessen er en kompliceret proces, derfor er styringen opbygget parameterstyret, således at operatøren hele tiden er i kontrol over produkt og kvalitet. Projektet er et godt eksempel på, hvordan specialmaskiner kan udvikles i tæt samarbejde med kunden allerede i produktudviklingsfasen.