Project Description

Teknos A/S

Sprøjte lakering

Teknos er en af de førende leverandører af produkter til overfladebehandling. Produkterne testes løbende i egne testfaciliteter – bl.a. udføres løbende sprøjtemaling af prøver til test af forskellige parametre. Sprøjtemaling af prøver er tidskrævende og stiller store krav til nøjagtighed og ensartethed.

Med udgangspunkt i den mindste UR3 robot fra Universal Robots, har Technicon leveret en løsning, som frigør personalet fra dette arbejde. Robotten er monteret med fikstur, så de eksisterende sprøjtepistoler kan anvendes og endda let udskiftes for rengøring
og skift mellem forskellige typer. Robotten er monteret på en svingbar stander og kan derved betjene 2 forskellig malerkabiner.