Technicon deltager i en række udviklingsprojekter indenfor innovativ ny teknologi i samarbejde med nationale og internationale videns-, forsknings- og udviklingsmiljøer:

Logo

Hyperfleksible robotter, som hurtigt og billigt kan integreres og omstilles ind i små serieproduktioner.

Technicon deltager i Arbejdspakke 8: hyperfleksibel automation.

Her deltager vi sammen med en række partnere på at udvikle hyperfleksible robotter, som hurtigt og billigt kan omstilles til forskellige produkter i produktioner med skiftende behov og små serier.

Et fokuspunkt er, hvorledes man med nye metoder nemt og fleksibelt kan bringe objekter frem til robotten uden den store forberedelse. Et andet er, hvordan en robot genkender og håndterer et produkt, som ikke altid har samme form, og/eller hvor denne form kan ændre sig under håndteringen.

Technicon deltager desuden i MADE Digital, et nyt projekt, der med endnu flere slutbrugere bygger videre på Arbejdspakke 8 under den nye titel: Highly Collaborative Robots. Vi er nu også aktiv deltager i Arbejdspakke 4: Digital Manufacturing Processes, hvor vi bidrager til forskningen med kompetencer indenfor simulering.

Logo

Robotintegrationen skal være modulbaseret.

Med Teknologisk Institut som koordinator er 10 danske og europæiske virksomheder og forskningsinstitutioner – heriblandt Technicon – gået sammen i EU-projektet RAMPup for at udvikle teknologier, der muliggør indbyrdes kompatibilitet mellem teknologiudvikleres robotmoduler, så et “plug-n-play”-system med et enormt antal genbrugelige robotmoduler vil stå til rådighed til komplekse robotprocesser.

Det vil derved blive meget nemmere at automatisere manuelt tidskrævende og automationsmæssigt komplicerede processer – som eksempelvis limning og skruning.

Virksomhederne får på denne måde billigere løsninger og samtidig skabes et nyt marked for udviklerne af de generiske robotmoduler

Logo

Udvikling af selvkørende robotter i integrerede logistiksystemer.

Technicon deltager i det internationale projekt safecop, use-case 1

Portør opgaver i forbindelse med sengehåndtering på hospitalerne kræver hårde fysiske arbejdskraft og ikke-ergonomiske bevægelser og stillinger.

Derfor medvirker Technicon sammen med et internationalt consortium på et projekt, hvor der arbejdes med at designe et system af små robotter, der via SafeCOP´s trådløse kommunikationssystem, der ikke forstyrrer hospitalsudstyret, kan kommunikere indbyrdes og synkront transportere hospitalsenge til og fra centraliserede sengerengøringsfaciliteter.

Logo

Technicon er Festo systemintegrator.

Behovet for lokal service og hurtig assistance er stigende hvorfor Festo har startet et nyt initiativ der vil øge mulighederne for hurtig og lokal service når der for eksempelvis skal handles hurtigt og effektivt ved driftstop eller løbende præventiv vedligeholdelse eller andre automationsopgaver der dækkes af Festos produktprogram.

Festos servicepartner og systemintegrator program giver vores kunder en større bredde og flere valgmuligheder når der opstår behov for service og lokal assistance i forbindelse med nye projekter, delprojekter, produktservice og installerede løsninger, hvor i Festos brede produktprogram inden for elektrisk og pneumatisk automation indgår.

Festos Servicepartner og Systemintegrator program er opdelt i 3 kompetence områder dækkende fra Elektriske Automation ind over Elektrisk Motion/Drives og frem til Pneumatisk Automation. En Servicepartner/intergratator kan dække et eller alle 3 kompetenceområder.

For at sikre kvalitet og et højt kompetence niveau gennemgår alle Servicepartnere og Systemintegratorer en test af deres kompetenceniveau i de områder som de dækker som Festo partner. Endvidere gennemgår alle Servicepartnere og Systemintegratorer jævnligt træning i Festos produktprogram, med specielt fokus på nye produkter og den nyeste teknologi. Den omtalte kompetencetest er ikke en certificering i Festos produkter eller mere generelle teknologier.

En Servicepartner og Systemintegrator er en uafhængig virksomhed der er tilknyttet Festo gennem partnerprogrammet. Det vil derfor være individuelt hvilke ydelser den enkelte partner kan tilbyde – for nærmere info se beskrivelse for den enkelte partner.