Digitaliseringen er kommet for at blive, både når det gælder produktion og udvikling. Derfor tilbyder Technicon en bred palette af simuleringskompetencer indenfor udvikling og validering. Ved brug af digitale simuleringsvæktøjer kan udviklingsprocesser og systemforståelse forbedres og øges, hvorved behovet for prototyper og pilotprojekter reduceres. Technicon tilbyder simulering inden for:

  • Linear/ ikke-linear Finite Element Analyse (FEA)

  • Fluid dynamik / CFD

  • Linear- og plastisk brudmekanik

  • Udmattelsesanalyse

  • Multifysik

  • Analytiske beregninger, eks iht. DS/EN 1993

  • Statisk og dynamisk dimensionering

  • Matematisk simulering

Vi er specialister i FEM af generelle konstruktioner og strukturer og har stærke kompetencer inden for solid- og flowmekanik. Derfor er vi også som de eneste i Danmark certificerede COMSOL konsulenter inden for struktur- og fluidmekanik, hvilket vidner om vores kompetencer inden for FEA og multifysik. Vi kan udføre FEM beregninger i COMSOL og ligeledes MSC.Patran/Nastran og ANSYS.